Kenniseconomie vraagt om kennismarketing

Kenniseconomie (ook wel informatiemaatschappij) is een vrij abstract begrip uit de economie waarmee wordt bedoeld dat een significant deel van de economische groei in de samenleving voortkomt uit kennis. Het is een maatschappij waarin de productiefactor kennis een steeds belangrijkere plaats inneemt ten opzichte van arbeid, natuur en kapitaal (de drie traditionele productiefactoren). Dit past binnen de algemene verschuiving van arbeid in de landbouw via industrie naar diensten. Een deel van de focus op kennis vertaalt zich naar de ontwikkeling van zeer geavanceerde producten, een ander deel naar de ontwikkeling van diensten waarbij kennis op een specifiek gebied de onderscheidende factor is. Het is voor adviesbureaus of bedrijven met een adviestak lastig om in hun communicatie met de klant onderscheidend te zijn t.o.v. hun concurrenten. En voor de klant is het hierdoor niet altijd even eenvoudig een goede keuze te maken. Dit dwingt deze bedrijven op een ander manier aan marktbewerking te doen dan dat zij gewend zijn.

Inhoudsopgave
Wat is het probleem?
Het internet heeft de rollen omgedraaid.
Kennismarketing de aanpak voor duurzame groei.

Wat is het probleem?
Door die huidige economische ontwikkelingen neemt het aantal adviesbureaus of bedrijven met een adviestak zienderogen toe. Dit leidt tot veel meer concurrentie en een toenemende ondoorzichtigheid voor potentiële afnemers van deze diensten. Dit zit hem voor een deel in het aanbod zelf, een dienst is niet tastbaar en concreet, en door de toename van het aantal aanbieders is het voor de klant steeds lastiger kiezen. De uitdaging die deze bedrijven tegemoet zien is tweeledig:

  1. Hoe onderscheiden wij ons in de markt, die steeds kritischer wordt, ten opzichte van onze concurrenten?
  2. Hoe komen wij aan nieuwe potentiële klanten in een vijver waar steeds meer vissers aan de waterkant verschijnen?