Maakt whitepaper marketing voor ons ook het verschil?

U wilt het anders doen! U heeft een consultancy bedrijf of een bedrijf met een adviestak. Uw huidige marktbenaderingsmethoden leveren onvoldoende gekwalificeerde leads op. U bent nieuwsgierig naar een alternatief? Ik bied u aan kennis te maken met whitepaper marketing zoals beschreven in de whitepaper: ‘Hoe komen mijn consultants aan gekwalificeerde leads?’ en maak duidelijk hoe dat ook voor uw onderneming kan werken.

Inhoudsopgave
Wat is whitepaper marketing?
Een eerste gesprek, een inventarisatie.
Het tweede gesprek, een duidelijke presentatie.
Wat levert deze presentatie u op?
Hoeveel tijd moet u reserveren en wat is er nodig?
Hoe maakt u kenbaar dat u gebruik wil maken van dit aanbod?

Wat is whitepaper marketing?
De essentie van whitepaper marketing is dat u uw doelgroep, indien deze  geconfronteerd wordt met een organisatievraagstuk of probleem, in de gelegenheid stelt u te kwalificeren als mogelijke aanbieder van een dienst of oplossing. Middels whitepapers etaleert u uw markt, vakkennis en begrip van de specifieke problematiek van een doelgroep in een markt en brengt dit structureel onder de aandacht van de problem-owner(s) (buying persona). Deze whitepapers zijn tevens afgestemd op de verschillende stadia van het koopproces bij de klant, ook wel buying journey genoemd. De consultants leggen contacten in de interest en desire stadia van het koopproces waar de slagingskansen het groots zijn. Deze methode geeft tevens inzicht in de specifieke marktbehoefte waardoor de trefzekerheid en het exclusieve imago van de whitepapers stapsgewijs verder toenemen.