Hoe kunnen wij met video infographics gekwalificeerde leads genereren?

Zoals u heeft kunnen lezen in de whitepaper ‘Inzet van video infographics bij leadgeneratie loont’ hebben video infographics ook een significante meerwaarde voor de adviesbranche bij het communiceren met hun doelgroep. Uiteindelijk zal die communicatie onder andere tot doel hebben nieuwe opdrachten bij nieuwe of bestaande klanten te verwerven. In dit whitepaper kunt u lezen hoe u video infographics het best kunt laten renderen.

Inhoudsopgave
Wat gaan we uitdragen?
Wat zijn video infographics?
Hoe pas ik video infographics toe als instrument om leads te genereren?
Het ontwikkelen van een video infographic.
De conclusie.

Wat gaan we uitdragen?
Dit whitepaper is voor adviesbureaus of bedrijven met een adviestak, zoals al mijn whitepapers. En nu drijven adviesbureaus op kun kennis. En zoals in eerdere whitepapers besproken vormt kennis de basis van de communicatiestrategie. Nog even in herinnering roepen, als we spreken over ‘content’ dan is het belangrijk er voor te zorgen dat u duidelijk maakt dat u de kennis in huis heeft om de vraagstukken van uw (potentiële) klanten op te lossen. Kennis is dus hier een sleutelwoord, u dient dus specifieke informatie te delen waar uit blijkt dat u een autoriteit bent op de thema’s die voor de klanten relevant zijn. Hiervoor zijn de stadia uit het koopproces de zogenaamde buying journey belangrijk. In onderstaand schema worden deze stadia weergegeven. In de whitepaper: ‘Hoe laat ik de inhoud van mijn boodschap aansluiten op het koopproces van de klant?’ vindt u een uitgebreide toelichting.