Men moet u niet alleen vinden via internet, maar men moet iets van u vinden!

Gevonden worden op internet is de uitdaging van veel adviesbureaus of bedrijven met een adviestak. Websites, ze zijn er in allerlei kleuren en maten en de grafische vormgeving wordt als maar fraaier. Maar zij die via hun website gekwalificeerde leads willen genereren worden helaas vaak teleurgesteld. Daar waar men de “sales funnel” wil vullen blijkt de effectiviteit van het internet toch tegen te vallen.

Inhoudsopgave
Websites zijn digitale company brochures.
Marketing Automation is hot.
Men moet u niet alleen vinden, maar men moet iets van u vinden.
De aanbeveling.
En dan….. de showstopper!

De website zijn digitale company brochures
De komst van het internet heeft een onmiskenbare impact gehad op de manier waarom wij in contact komen met elkaar. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ook het ongekende potentieel van deze nieuwe wereld is bij iedereen genoegzaam bekend. In de adviesbranche of bedrijven met een adviestak waar ik me in dit paper toe wil beperken is er bijna geen enkel bedrijf meer dat geen gebruik maakt van deze vorm van communicatie. Alle bedrijven hebben inmiddels hun eigen website. Maar als ik wat rondsurf op het net en de verschillende websites bekijk, dan valt een ding op. Ze lijken zo ontzettend veel op elkaar! Nu hoeft dat op zich geen enkel probleem te zijn. Ik vraag me alleen wel af, zou zo’n website nog enig rendement opleveren? Met de komst van het internet en de mogelijkheid om een eigen website te maken zijn de veel bedrijven overgegaan, naar mijn mening, tot het vertalen van hun company brochure in digitale vorm, niets meer en niets minder. En dit is nog verklaarbaar ook. Want in het begin werd er nog nauwelijks stil gestaan bij alle mogelijkheden van deze nieuwe vorm van communicatie. Sterker nog, van beleid was nauwelijks sprake en over doelstellingen werd niet gesproken. Aanwezig zijn op het net dat was het enige dat telde.