Hoe het NIC met kennismarketing thought leadership toont en gekwalificeerde leads genereert

Deze case beschrijft de toegevoegde waarde van kennismarketing voor Het NIC als het adviesbureau op het gebied van inkoop en contractmanagement. Deze aanpak draagt bij aan een constante aanvoer van gekwalificeerde marketing leads en het tonen van thought leadership

Inhoudsopgave
Profiel van Het NIC.
De kernvraag: “Hoe komen we aan meer opdrachten door onze kennis nog beter te vermarkten?
Waarom kennismarketing?
Aanpak voor een duurzaam resultaat.
Het projectplan.
De resultaten

Het profiel van Het NIC
Het NIC maakt deel uit van de NIC Groep en bestaat sinds 1921 en biedt dus ruim negentig jaar ervaring met inkoop voor de publieke en private sector. Met passie voor het vak dragen zij bij aan rechtmatige, doelmatige, duurzame en innovatieve inkoopoplossingen. De NIC Groep waar Het NIC deel van uit maakt staat voor rechtmatigheid, doelmatigheid, duurzaamheid en innovatie in het beter inzetten van mensen en middelen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Tot deze groep behoren een 8 tal consultancy bedrijven. Al deze bedrijven opereren in het publieke en of het private domein.