Niet wat kost een lead, maar wat mag een lead kosten!

Leadgeneratie is bij ieder bedrijf een belangrijke taak voor verkoop en marketing. Dus ook in de adviesbranche of bij bedrijven met een adviestak. Er worden diverse methodes gekozen en middelen ingezet om leads te kunnen genereren. In de zoektocht naar de juiste aanpak schijnt vaak een zo laag mogelijke kostprijs van de lead een belangrijk keuzecriterium te zijn. Een onzinnige redenatie!

Inhoudsopgave
Wat verstaan we eigenlijk onder een lead?
Kiezen we wel voor de juiste middelen?
Hoe bepalen we een reële kostprijs?
Conclusie.

Wat verstaan we eigenlijk onder een lead?
Wat is een lead? De één noemt een tip van de buurman een lead, de ander een ingevulde antwoordcoupon uit een advertentie, en een derde een naam van een bedrijf van een lijst uit de kamer van koophandel. Maar er zijn ook mensen die een lead pas waardevol vinden als deze direct een order oplevert. Dus voordat we überhaupt kunnen bepalen welke middelen we gaan inzetten om leads te genereren zullen we het eerst eens moeten worden over wat we onder een lead verstaan en waar we dus naar op zoek moeten. We moeten in ieder geval onderscheid maken in marketing- en sales leads. Dat klinkt heel voor de hand liggend maar in de praktijk komt het heel regelmatig voor dat er achteraf toch onenigheid tussen een dienstverlener van leadgeneratie en de afnemer ontstaat over de kwaliteit van de geleverde leads en daarmee over de kosten die in rekening gebracht worden.