Is whitepaper marketing voor ons een optie of juist niet?

Whitepaper marketing is een leadgeneratiemethode en misschien overweegt u deze aanpak. Maar wees u bewust dat het niet voor elk bedrijf geschikt is. Niet in de laatste plaats omdat er vele verschijningsvormen zijn en er vaak te snel een willekeurige variant gekozen wordt in de zoektocht naar quick wins. Terwijl als men zich beter had verdiept de resultaten wellicht beter waren geweest, of men was er helemaal niet aan begonnen. Er zijn namelijk een aantal kritische succesfactoren voor het toepassen van whitepaper marketing.

Inhoudsopgave
Wat verstaan we onder whitepaper marketing?
Hoe is whitepaper marketing ontstaan?
Op welke manier wordt het in de praktijk toegepast.
Wat zijn de kritische succesfactoren.
Niet wat kost een lead, maar wat mag een lead kosten!
Conclusie.

Wat verstaan we onder whitepaper marketing?
Dat hangt er van af wie je het vraagt, hier begint de verwarring namelijk al. Net als de definitie ‘lead’ wordt whitepaper marketing op veel manieren uitgelegd en begrepen door de markt. Maar het doel is duidelijk. Heel kort samengevat is het een methode om gekwalificeerde marketing leads te genereren door het aanbieden van kennis in de vorm van papers via het internet. Maar wat verstaan we onder een whitepaper in dit verband? Ook hier wordt verschillend over gedacht, verderop komt dit nog ter sprake. Onder gekwalificeerde marketing leads wordt in ieder geval verstaan: een problem owner (buying persona) van een bedrijf die tot uw doelgroep behoort en middels het downloaden van een whitepaper heeft aangetoond geïnteresseerd te zijn in uw kennis.