Consultants zouden veel meer aan kennisdeling moeten doen!

Nederland kent vele adviesbureaus of bedrijven met een adviestak op veel verschillende terreinen. ICT, Accountancy, Finance, HRM, Inkoop enz. Dit leidt tot stevige concurrentie en ook tot ondoorzichtigheid voor potentiële afnemers van adviesdiensten. Een adviesdienst is namelijk niet tastbaar en laat zich lastig vergelijken. De bedrijven zouden om die reden niet hun diensten maar hun specifieke kennis moeten uitventen, zodat het voor de beoogde doelgroep duidelijk wordt welke vraagstukken er op welke manier voor hen worden opgelost, en waaruit tevens het onderscheid blijkt tussen bedrijf A en B. Dit vereenvoudigd het keuzeproces voor de potentiële klant en is dus in beider belang.

Inhoudsopgave
Nederland kennisland, maar hoe zit het met het onderscheidend vermogen?
De vijver wordt kleiner maar het aantal vissers neemt toe.
De klant zit in de driver seat.
Kennisdelen is de aanpak voor duurzame groei.
Wat levert het op?

Nederland kennisland, maar hoe zit het met het onderscheidend vermogen?
Nederland kennisland, we transformeren naar een kenniseconomie. Het aantal adviesbureaus of bedrijven met een adviestak, dus de concurrentie als spin off van deze transitie is de laatste jaren fors toegenomen. Daarnaast zijn bedrijven en instellingen steeds huiveriger geworden om consultants in te huren. Hier en daar is zelfs de reputatie wat onder druk komen te staan. Soms wordt er aan de noodzaak getwijfeld, “dat moeten we toch ook zelf kunnen?!”, en de toegevoegde waarde in relatie tot de kosten is ook niet altijd even duidelijk. Het wordt dus steeds lastiger om new business te vinden en om te groeien. En dan hielp de crisis ook niet echt mee. In de afgelopen jaren is de adviesmarkt teruggelopen van drie naar één miljard euro omzet! Niet misselijk dus. Samengevat komt dit neer op de volgende twee uitdagingen:

  1. Hoe onderscheiden wij ons, in de markt die steeds kritischer wordt, ten opzichte van mijn concurrenten?
  2. Hoe komen wij aan nieuwe potentiële klanten in een vijver die kleiner is geworden en waar steeds meer vissers aan de waterkant verschijnen?