Besteedt u uw marketingbudget wel efficiënt?

Er wordt in de adviesbranche natuurlijk ook geld uitgeven aan marketing. Gemiddeld reserveert een bedrijf 3% van de omzet aan marketingcommunicatie om nieuwe opdrachten te verwerven. Er wordt een mix van methodes en middelen gekozen, maar mij valt op dat er aan die mix nauwelijks meer iets wezenlijks veranderd. En tussentijds analyseren of er met het gereserveerde budget nog meer rendement behaald kan worden gebeurt maar weinig. Want het gaat toch goed zo? Zo wordt er bij menig bedrijf veel marketingbudget inefficiënt besteed.

Inhoudsopgave
Met weet niet wat men niet weet.
Waar zijn de voordelen dan te behalen?
Gebrek aan ambitie of onwetendheid?
Conclusie.

Men weet niet wat men niet weet
Ooit had ik een gesprek bij een redelijk groot adviesbureau in Den Bosch met een manager van de marketingcommunicatie afdeling. Hij was getriggerd door de whitepaper: ‘Waarom nog beurzen en seminars, omdat de concurrent het ook doet?’ over nut en noodzaak van beurzen en seminars. Het gesprek ging over de inzet van middelen om tot een effectieve marktbewerking te komen en mijn gesprekspartner vroeg zich af of zijn mening, over de effectiviteit van beurzen, overeen kwam met die van mij in de whitepaper. Hij vond namelijk dat een beurs nauwelijks bijdroeg tot het vinden van nieuwe klanten, terwijl de commerciële afdeling binnen het bedrijf deze mening wel was toegedaan. En in dit geval vond hij zijn eigen gelijk in het betreffende whitepaper.